4 Boekingen

4.1 Wijzigingen aan uw boeking

4.1.1 Indien u uw vlucht of de te vervoeren passagier wilt wijzigen, dan kunt u dit doen in de omstandigheden bepaald in onderhavige voorwaarden, en mits betaling van de kosten vermeld in onze Tarieven en Prijzen. Wij zullen niet aansprakelijk zijn ten aanzien van een persoon die het recht heeft om door ons te worden vervoerd, noch voor een gebeurlijke terugbetaling met betrekking tot een voorgestelde vlucht, indien wij te goeder trouw vervoer verstrekken aan die persoon of hem een terugbetaling aanbieden overeenkomstig Artikel 6 (Terugbetaling).

4.1.2 Indien passagiers wijzigingen willen aanbrengen aan hun boeking, zullen huidige voorwaarden gelden voor passagiers die een boekingsnummer hebben aangemaakt enkel en alleen voor vluchten. Indien de passagiers aanvullende diensten hebben aangeschaft en zij enige wijzigingen willen aanbrengen aan de aanvullende diensten, zullen onderhavige voorwaarden alsmede de toepasselijke voorwaarden voor de aanvullende diensten van de betrokken dienstverlener gelden.

4.2 Geldigheid

Een boeking is enkel geldig voor de hierin vermelde passagier(s) en de vlucht waarvoor de boeking oorspronkelijk werd gemaakt, of indien de boeking daarna werd veranderd en door ons aanvaard overeenkomstig Artikel 4 (Boekingen).

5 Tarieven en Prijzen

5.1 Algemeen

5.1.1 Tarieven hebben uitsluitend betrekking op vervoer van de luchthaven van vertrek tot de luchthaven van bestemming. Grondvervoersdiensten tussen luchthavens en tussen luchthavens en stadsterminalen zijn niet in deze de tarieven inbegrepen. Tarieven zullen berekend worden in overeenstemming met het toepasselijk tarief dat geldig is op de dag dat de boeking gedaan wordt voor de betreffende vlucht of vluchten. Indien u uw vlucht of enig onderdeel van uw reis wenst te wijzigen, is het mogelijk dat aanvullende betalingen verschuldigd zijn overeenkomstig Artikel 7 (Reserveringen), Artikel 6 (Terugbetaling), Artikel 8 (Naamswijzigingen) en/of artikel 9 (Vluchtwijzigingen en flexibele tarieven (“easyJet Flexi”)) uiteengezet in onze Tarieven en Prijzen. Raadpleeg Artikel 14.5.1 voor informatie over de kosten van Toegewezen Zitplaatsen.

5.1.2 We zijn een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat, wanneer klanten een grensoverschrijvende transactie via een betaalkaart doen, er extra kosten worden aangerekend door hun kaartuitgever. Voor informatie over deze kosten gelieve contact op te nemen met uw kaartuitgever.

5.2 Belastingen en Toeslagen

Alle belastingen en toeslagen geheven door een overheid of andere autoriteit en die wij genoodzaakt zijn van u te innen en namens u te betalen, zullen door u verschuldigd zijn bovenop het tarief. Een voorbeeld van zo’n belasting of toeslag is de luchthaventaks (APD). Luchtvaartbelastingen en toeslagen fluctueren voortdurend en kunnen in rekening worden gebracht nadat uw reservering is bevestigd. De gewijzigde bedragen zullen niet op uw Bevestigingsdocument worden vermeld. Indien een dergelijke belasting of toeslag wordt geïntroduceerd of verhoogd nadat u hebt geboekt, zullen wij u dit bedrag aanrekenen telkens wanneer dit wettelijk toegelaten is en zal u verplicht zijn dit vóór uw vertrek te betalen. Zulke toeslagen of belastingen zullen wij heffen van uw kredietkaart of debetkaart die voor de boeking werd gebruikt (ofwel door betaling op de luchthaven). Het niet betalen van deze toeslag kan uw de mogelijkheid om met ons te vliegen in het gedrang brengen.

5.3 Munteenheid

Tenzij anders door ons overeengekomen, kunnen tarieven, prijzen en toeslagen worden voldaan in iedere munteenheid waarin de tarieven of prijzen zijn gepubliceerd.

6 Terugbetaling

6.1 Algemeen We bieden tarieven aan die in principe niet-terugbetaalbaar zijn, behoudens hetgeen voorzien is in onderhavige voorwaarden. Alle terugbetalingen zijn onderworpen aan de toepasselijke wetten, regels en reglementeringen van Engeland en Wales, en EG-verordeningen (waaronder Verordening (EG) No. 261/2004).

Terugbetalingen worden gewoonlijk gedaan in de munteenheid waarin de boeking werd betaald, tenzij anders aangenomen door easyJet. Kredietkaartkosten zijn niet terugbetaalbaar. Alle belastingen en toeslagen rechtstreeks geheven op easyJet met uitzondering van de luchthaventaksen (APD), zelfs als ze gebaseerd zijn op het aantal passagiers die gevlogen hebben, zijn niet terugbetaalbaar.

In gevallen waar u een alternatief voor een terugbetaling aanvaardt, zullen de desbetreffende voorwaarden gelden voor dit alternatief. Een annulering kan enkel worden verwerkt uiterlijk tot twee (2) uur voor het geplande vertrek van de vlucht.

6.2 Annuleringen binnen de 24 uur na de boeking

U kunt uw vlucht annuleren binnen 24 uur na het doen van de oorspronkelijke boeking en de bijbehorende terugbetaling ontvangen (met inbegrip van APD maar uitgezonderd alle annuleringskosten, kredietkaartkosten, overschrijvingskosten, bagagekosten, kosten voor Toegewezen Zitplaatsen, kosten voor sportartikelen of andere administratiekosten).

Indien u uw boeking binnen 24 uur annuleert, zal de terugbetaling ervan gebeuren via kredietkaart, een overschrijving op uw bankrekening of via een cheque. Terugbetalingen worden niet contant verricht.

Een annuleringstoeslag zal per passagier en per vlucht worden aangerekend in overeenstemming met de kosten uiteengezet in onze Tarieven en Prijzen.

Als u de boeking rechtstreeks via de luchtvaartmaatschappij heeft gemaakt, kunt u deze alleen annuleren door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

6.3 Annuleringen niet binnen de 24 uur na de boeking

Indien u uw boeking 24 uur nadat u de boeking heeft gemaakt annuleert, zal geen terugbetaling worden verricht, met uitzondering van de terugbetaling van de luchthaventaksen (APD).

Indien de boeking gemaakt werd bij de vervoerder, kunnen annuleringen na 24 uur van het maken van de boeking, enkel telefonisch via onze Klantendienst.

We bieden geen terugbetalingen aan indien passagiers niet kunnen vliegen tengevolge van een wijziging van persoonlijke omstandigheden, waaronder en niet beperkt tot medische redenen, met uitzondering van de toepassing van het 24-uur-annuleringsbeleid of wanneer easyJet oordeelt dat u voldoet aan de vereisten van Uitzonderlijke Omstandigheden zoals hieronder uiteengezet zijn.

6.4 Uitzonderlijke Omstandigheden

In Uitzonderlijke Omstandigheden wordt u een reiskrediet of terugbetaling verleend, of een wijziging van uw reservering, op voorwaarde dat uw klacht samen met een kopie van enig ondersteunend bewijsstuk (bv. overlijdensakte ingeval van een sterfgeval) per post wordt toegestuurd of via het invullen van een webformulier aan de klantendienst van easyJet.

Enig verstrekt reiskrediet zal dezelfde waarde hebben als de oorspronkelijke prijs die door de passagier per vlucht werd betaald en kan gebruikt worden binnen de zes opeenvolgende maanden voor toekomstige vluchten met ons.

We raden de passagiers sterk aan een geschikte reisverzekering te sluiten om zichzelf te dekken tegen zulke omstandigheden (zie Artikel 29 (Verzekering)).

6.5 Terugbetalingen van luchthaventaksen (APD)

Als u na het maken van een reservering niet met ons vliegt, ongeacht of u recht heeft op de terugbetaling van de vervoersprijs, kunt u een terugbetaling verzoeken van APD (Britse luchthavenbelasting) die u betaalde overeenkomstig Artikel 5.2, die wij als gevolg van uw afwezigheid niet hoeven te betalen aan enige overheid of andere instantie voor wie wij deze belasting innnen.

6.6 Terugbetaling enkel aan de boeker

6.6.1 We zullen terugbetalingen verrichten via de oorspronkelijke betaalmethode of een andere betaalmethode, eveneens op naam van de boeker, als de oorspronkelijke betaalmethode niet meer beschikbaar is.

6.6.2 Terugbetalingen gedaan aan een persoon die het ticket of andere door ons uitgegeven documenten in verband met het vervoer (met inbegrip van het boekingsnummer) heeft voorgelegd en die zichzelf voordoet als de boeker, en waarvan wij geen redenen hebben niet te geloven dat hij de boeker is, zal worden beschouwd als een geldige terugbetaling waardoor wij verder niet meer aansprakelijk zullen zijn en aangesproken kunnen worden voor latere vorderingen tot terugbetaling door de boeker en/of alle andere passagiers in de boeking.

7 Reserveringen

7.1 Het boeken van uw vlucht

Vluchten kunnen worden geboekt via de website, een gelicenseerd boekingssysteem van derden, telefonisch via onze klantenservice of op de luchthaven via onze verkoopbalie (waar beschikbaar), maar niet via een ongelicenseerd boekingssysteem of reisbureaus die gebruikmaken van gerobotiseerde toepassingen (bv. screen scraping).

Uw boeking is bevestigd op het moment dat wij of een extern gelicenseerd boekingssysteem een boeking voor u maken. U krijgt vervolgens de boekingsgegevens via e-mail, of via een bevestigingsdocument indien de boeking bij een verkoop- of klantenservicebalie wordt gedaan, of via een brief voor uw eigen administratie. Een vlucht waarvoor een boeking is gemaakt hoeft u niet te herbevestigen.

Indien u uw boeking moet wijzigen of annuleren, gelieve dan Artikel 6 (Terugbetaling), Artikel 8 (Naamswijzigingen), Artikel 9 (Vluchtwijzigingen en flexibele tarieven (“easyJet Flexi”)) en Artikel 14 (Zitplaatsen) te raadplegen.

7.2 Inwoners van de Balearen of de Canarische Eilanden en de steden Ceuta en Melilla – Kortingen voor inwoners en grote gezinnen.

Inwoners van de Balearen, de Canarische Eilanden en de steden Ceuta en Melilla kunnen voor bepaalde vluchten recht hebben op een korting. Gelieve onze pagina over kortingen voor inwoners en grote gezinnen te raadplegen voor meer informatie en voorwaarden.

7.3 Wijzigingen

Onder voorbehoud van de voorwaarden in Artikel 6 (Terugbetaling) Artikel 8 (Naamswijzigingen), Artikel 9 (Vluchtwijzigingen en flexibele tarieven (“easyJet Flexi”)) en Artikel 14 (Zitplaatsen) Zodra uw boeking is bevestigd kunt u geen wijzigingen meer doorvoeren, met uitzondering van wijzigingen in passagiersnamen of vluchten (afhankelijk van de beschikbaarheid) die voorafgaand aan het online inchecken voor de oorspronkelijke vlucht tegen betaling van een toeslag zoals uiteengezet in Onze tarieven en prijzen kunnen worden doorgevoerd (zie artikel 8 Naamswijzigingen). Deze toeslag geldt per passagier per vlucht, te vermeerderen met het verschil in tarieven, belastingen en overige toepasselijke kosten tussen de oorspronkelijke boeking en de van toepassing zijnde tarieven, belastingen en overige kosten voor dezelfde vluchten ten tijde van de wijziging.

7.4 Betaling

Tarieven, alle belastingen en andere kosten met betrekking tot uw vlucht dienen volledig te worden betaald vooraleer een boeking gedaan wordt. Indien dergelijke bedragen niet volledig werden betaald (of indien er geen passende betalingsregelingen met ons werden gemaakt), wanneer een boeking gedaan werd, zijn wij gerechtigd om te allen tijde uw boeking zonder melding voorafgaand aan uw reis te annuleren.

7.5 Niet terug betaalbare tarieven

U zult het Tarief moeten betalen indien u faalt de vlucht, waarvoor een boeking gedaan werd, te nemen, uitgezonderd hetgeen bepaald is in Artikel 6 (Terugbetaling)en Artikel 15 (Vertragingen, annuleringen en instapweigering).

8 Naamswijzigingen

8.1 Namen van passagiers kunnen tot twee uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd worden gewijzigd tegen betaling van een “Naamswijzigingstoeslag” (zie artikel 8.4) per passagier per vlucht. Deze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd via de website, een extern boekingssysteem, of telefonisch worden doorgegeven aan onze klantenservice. Daarnaast kunt u hiervoor tot één uur voor de geplande vertrektijd nog terecht bij de verkoop- of klantenservicebalie op de luchthaven zelf.

8.2 Indien de boeking is gemaakt bij de vervoerder, kunnen wijzigingen enkel aangebracht worden bij de vervoerder. Indien de boeking is gemaakt via het vergunde boekingssysteem van een derde partij, kan enkel dit boekingssysteem uw wijzigingen doorvoeren.

8.3 Bovenop dient de klant indien er een verschil is tussen de oorspronkelijke betaalde prijs en de prijs beschikbaar op het tijdstip van de wijziging, de prijsverhoging te betalen. Indien het nieuwe tarief lager is dan het oorspronkelijke tarief, wordt het verschil niet terugbetaald.

8.4 De kosten verbonden aan naamswijzigingen die ofwel online worden doorgevoerd, dan wel via de klantenservice bij de verkoop- of klantenservicebalie op de luchthaven zelf, staan vermeld in Onze tarieven en prijzen.