Beste Liverpool FC supporters en sponsors,

Het nieuwe seizoen zal in Augustus weer gaan beginnen.
Graag wil Mike een omroep doen aan de hele Branch, om jullie lidmaatschap voor het komende seizoen weer te gaan verlengen. Op deze manier kunnen we jullie tijdig bemiddelen om naar Liverpool af te kunnen reizen volgend seizoen.

Om uw lidmaatschap te verlengen, stuurt u ons al uw adresgegevens en maakt u € 40,- over op ABN AMRO bankrekeningnummer NL60ABNA0492463921 ten name van Stichting Liverpool supporters afdeling Nederland, te Bilthoven. Vergeet niet als betalingskenmerk uw achternaam, postcode en huisnummer te vermelden.

“You know who we are, The Dutch Branch, YNWA”